De zorg

In dit deel staat hoe je je kunt aanmelden, de dagindeling, wat je zelf moet meenemen en wat niet.